میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۷۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

این خون همون خونه،اینجااونجانداره ک،آقاوار ی جابشین بخوربرو
  • دختر خوب
آب پاکی ریختیم بردست تقدیر!
وفصل خاکبرسری بود الخ!
  • دختر خوب
میگه:از دست غم هوا کنم...نمفهم یعنی چی!
نمیشه از خوشحالی هوا کرد؟هوم؟

خوشحالوشادوخندانم!قدردوستمامیدانم!پیله کنم من...
  • دختر خوب
بعضیا خودشون لاسوگاس اند کلن!
  • دختر خوب
بی زحمت ماهو خاموش کن بخوابیم!نورش اذیتم میکنه!
  • دختر خوب
چلپ میزنم رو پشه،نمیمیره لامصب!
دست ک نیست،دمپایی ابری نیکتاس!
  • دختر خوب
مگر اینکه بادنجون رو بریزن تو حلیم ب خوردم بدن!:-|
  • دختر خوب
شماسیمپلکس دومرحله ای با8تامحدودیت حل کردی ک میگی انتگرال سخته؟
  • دختر خوب
امروزدیگه مث شتر شدم،چربی ذخیره شده دربدنمو میسوزونم!:-D
  • دختر خوب
امروز یکی از مهمترین روزای زندگیمه،برنامه3سال تااصن کل عمرمو عوض کرده،بسی دیگرگونم!!
خدایاخودت بهترازمن خبرداری پس...:-)دوست دارم!
  • دختر خوب