میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۱۸ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

الان ک خوب فکر میکنم میبینم هیچکس نیست ک شب های بلندم را حتا،با او نصف کنم!سکوت و سردی و خامشی اتاقم را ...گرمی لبان شیرینش را...

ولش کن داره خاکبرسری میشه!
این پشه ها کجان لامصبا؟!ی ویزی ووزی حوصلم سر رفت!
  • دختر خوب

خیلی از شبهای زندگیمون یلدا میشن!

مثه شبایی که نمیدوی چرا بیداری...بلندن و هیچ صدایی نمیاد!

و اتفاقنم هیچ پشه ای تو رخت خوابت وول نمیخوره!و حتا قدر سوزش یه گزش تو رو به خودت نمیاره!

مثه شبایی که هی میشینی به خودتو زندگیتو سالهای دور و دراز تاریک و مبهم جلوی روت فکر میکنی!هی فکر میکنی تا یه موقع میبینی صبح شده و باید پاشی...

دیدن هر بامداد ساده نیست!خوشایندست و تکرار ناپذیر!!!گنجشکها بی خود شلوغش نمیکنند ،اگر تامل کنیم معجزه را میبینیم!برایتان از خدا معجزه ی صبح یلداهایتان را میخواهم...

+یعنی فردا صبح کجا چشم باز میکنیم ....

+از خدا بهترین ها رو بخواین!

+راستی اگه تو این پستام مطلب مثبت هیجدهی چیزی دپدین زیر سیبیلی رد کنین!گوشیم خرابه بعضی وقتا کلمه درپیت میفرسته سر خود!

دوستون دارم...


  • دختر خوب
شمار مرتیکه ها در زندگیم با روند رو ب رشدی در حال افزایش است،گفتنیست از همشان منزجرم!
+امید ب زندگی=جنتی!
  • دختر خوب
خوشا آنان ک bfشان کافه دار بی!
ب لاو و لاس مادام،کارشان بی!

دادا،رهبر مجلسی کیلوی چند؟!
  • دختر خوب
درگیر آرم شبکه3ام!نکنه اچ وان ان وان گرفته بما نمیگن؟
  • دختر خوب
آدمای دروغ گو از مواجه شدن با دروغاشون میترسن!صبحی دو قدم مونده بود تا امپراطوریش!یهو خدافظی کرد رفت!
  • دختر خوب
شیرینم،آنقدر قاطعانه ن بگو،ک حتا کسی جرات نکند ب اسباب بازی ات نگاه چپ بیندازد،چ برسد ب بازی با آن!
+تارا زاده ی بلاگفاست!
  • دختر خوب
"دارم با گوشی پست میزنم"

چقدر این جمله دردناک است!:-|
  • دختر خوب
دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا دست رسد به مدرک یا جان ز تن درآید ...
  • دختر خوب

به بچا میگم بیاین دابسمش پر کنیم!

فک کن من!

بعد شعر دختری بودم به کنج خونه!آب می آوردم من از رودخونه!

آرزو داشتم.....آرزو داشتم نذارید بگم!:)


بی تربیت!بذا پر کنم بعد بخند...:دی

  • دختر خوب