میرسد قاصدکی...

یه صلوات بفرست!

میرسد قاصدکی...

یه صلوات بفرست!

آمادگی مردن بصورت همین الان یهویی را دارم!
ما تو کوثرو هوم کر هم ماشین نمیبریم،میخوای تو لاتاری برنده شیم؟!
اگر ذره ای باهوش باشم باید از سوال "دستت چی شده"انتظار صاف و پوست کنده شدن داشته باشم،نه؟!
در دل تنگم گله هاست!


-میگن وقتی مردی،وقتی یکی یکی از دورت پراکنده شدن،خدا میگه بنده ی من دیدی همه رفتن؟دیدی تنهات گذاشتن؟
میدونی رفیق بعضی وقتا نیاز نیست بمیریم...!میفهمی؟!
-دلتنگتم!
-12اردیبهشت جشن فارغ التحصیلیمه!
-خب دله،نمیفهمه!
-تو دیر رسیدی خیلی دیره!برادر-محمد علیزاده!
-در خانه اگر کس است یک حرف بس است!

ترجمه از آخر:
اگر مریدی یافت شود ک حرف مرا بفهمد کافیست!
ناراحتی غصه داری میفهمم!
هنوز شیرینی لبخندش حین تعارف شیرینی عقدکنونش جلو چشممه!
اون78ای بود،سادات بود،اون عالی بود،حقش این نبود!
-طفلک شوهرش!:-(
اسم شمامیتونه شماره تلفن همراهتون باشه!عدداسم شماوشماره منحصربه فردتون منتظرشماهستن:
shop.irancell.ir
قیمت:15000تومان
ب گلای دم خونمون ویار دارم؟!
بیشتر برندگان هوم کر آقایون هستند!
x_x
اعصابم خورده،کار ب جایی رسیده ک خواستگار جماعت به خط خودم زنگ میزنه!
-کاش شمارم رو پیغامگیر نبود...
-خوبه ج نمیدم و انقد زنگ میزنن!
-کمی شعور و فرهنگ و
اونایی ک اسمشونو میذارن پروفایلشون نسبت ب اونایی ک گل و طبیعت میذارن1،صفر جلوئن!
راستی امروز2/2بود!
22رجب و 22 آوریل!
ساعتو نگاه،جوووون!:-)

-این را دیروز22:22ارسال کردم ولی ثبت نشد!:-(
به زبان ما،گپ صمیمیت می آورد!
ب زبان دیگرکشورها،فاصله...

تو بگو،گپ ما ملی بود؟!
استحاضه ی ... هم دیدیم!(خط بکشید روش)

-بمیرم برا خودم ک انقد فشار رومه!سال جدیدی تو 1ماه 2بار اونم با این شدت...
-حکمت خدا بود پریشب خوابم برد و مسجد نرفتم!
-چقد حساس و عصبی شدم!الکی الکی!
-خدایا حکمتتو شکر!
-عذر تقصیر بابت این پست!
-حال من دست خودم نیست!
برای رفع جوش در بدن بهترین درمان ازدواج است!

+ دکتره هم میگفتا!کو گوش شنوا!
مامی موهامو بافت!:)

گیس باف
کاغذای رنگی رو تکه تکه چیدم،چسبوندم رو شیشه!:)
بعضی وقتا کاری رو روتین انجام میدیم،مثلن آشپزی میکنیم!
ولی هستن آدمایی ک عاشق آشپزی کردنن،دنبال رسپی های مختلفن،دنبال مواد تازه و سالم،ظروف بهتر،ادویه های محشر،اونان ک حتا با مواد کم و مونده با ظروف معمولی سر چراغ بهترین غذا رو میپزن!
کلید مشکل دست خودته،تعارف ک نداریم بهرحال برای غذا خوردن نیاز آشپزی کنیم،ببین از رو عادته یا از عشق!
-حواست ب آش آشپزای دیگه هم باشه ها!خیلیا کارشون آش پختنه یا از سر بیکاری یا از سر...
-مهم خودتی،احساس خودت نسبت ب همه چی...
یا علیما بضری و مسکنتی!
یا خبیرا بفقری وفاقتی!
امشب خوابم میاد!
وضوم بره نماز نخونم حیفه!
بیدار باش لعنتی!
بیدار باش!
باس امشب حاجت بگیری،دلتو گره بزنی!بیدار بمون!