میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

با زمین خاکیای بلاگفا شروع کردم!
تو بلاگ تموم!

۵۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

ببینم مگه طناز طباطبایی چیش کمتراز فریاله،هان،مگه ن برنارد؟

15دقیقه3شو دیدم1.5ساعت استیج!چقدر...
  • دختر خوب
دولت،ملت،همدلی،همزبانی...
گفته بود نماینده باید نظام را...
دنبال کدوم ادامه میگردین!نظام دیگه،بسه!
  • دختر خوب
تو ب حکمت اعتقاد داری؟ب قسمت چی؟پس بگیر بخواب:|
  • دختر خوب
چون ... نمیخوام.ازدواج نمیکنم.حالا برس ب من بجا حالت چطوره بگو شوهر نکردی!
عه خب ب تو چ!حالا فرضن متاهل شدم،خب بعدش.پیازجان میگیرم خفت میکنما.من تبدیل بشم ب زن خانه دار روضه برو غیبت بکن شما راضی میشی؟بچه چند تا بیارم؟شوهره تا کی کار باشه؟شغلش؟درآمدش؟حزبش؟سنش؟بگو دیگه! شما برا من چی صلاح میدونی،هان؟
  • دختر خوب
سر آمپول تو رخت خوابم.پوست گردو جلو دستشویی،باز نشدن در و گیر کردنش تو در،خیالاتیم نیستم.من باس موفق بشم.باس.
  • دختر خوب
برا این چاکر دستاتونو بیارین بالا،لباتونو بجنبونین،از ته دل دعا کنید.روسیام ب مولا!عزت زیاد
  • دختر خوب
چرا بوس نداد خب؟
دکتر ب این سیبیل قشنگی،الاهی الاهی از اینا با این اتفاقای قشنگ قشنگ...
  • دختر خوب
مجید ایتالیاس!جا داره از همین تریبون بگم خرشانس!
  • دختر خوب
هه!منم براخودم دیروز ی چیز گلب گلبی خریدم!لوس حسرت ب جیگرم عمه بچه داداشمه!
:-)
تازه کادووگل هم بود،عه خب روز پرستار بود خب!
  • دختر خوب
من جا خوابم عوض شده،رسمن بدبخت شدید،رفت:-)
  • دختر خوب