میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۵۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

ببینم مگه طناز طباطبایی چیش کمتراز فریاله،هان،مگه ن برنارد؟

15دقیقه3شو دیدم1.5ساعت استیج!چقدر...
  • دختر خوب
دولت،ملت،همدلی،همزبانی...
گفته بود نماینده باید نظام را...
دنبال کدوم ادامه میگردین!نظام دیگه،بسه!
  • دختر خوب
تو ب حکمت اعتقاد داری؟ب قسمت چی؟پس بگیر بخواب:|
  • دختر خوب
چون ... نمیخوام.ازدواج نمیکنم.حالا برس ب من بجا حالت چطوره بگو شوهر نکردی!
عه خب ب تو چ!حالا فرضن متاهل شدم،خب بعدش.پیازجان میگیرم خفت میکنما.من تبدیل بشم ب زن خانه دار روضه برو غیبت بکن شما راضی میشی؟بچه چند تا بیارم؟شوهره تا کی کار باشه؟شغلش؟درآمدش؟حزبش؟سنش؟بگو دیگه! شما برا من چی صلاح میدونی،هان؟
  • دختر خوب
سر آمپول تو رخت خوابم.پوست گردو جلو دستشویی،باز نشدن در و گیر کردنش تو در،خیالاتیم نیستم.من باس موفق بشم.باس.
  • دختر خوب
برا این چاکر دستاتونو بیارین بالا،لباتونو بجنبونین،از ته دل دعا کنید.روسیام ب مولا!عزت زیاد
  • دختر خوب
چرا بوس نداد خب؟
دکتر ب این سیبیل قشنگی،الاهی الاهی از اینا با این اتفاقای قشنگ قشنگ...
  • دختر خوب
مجید ایتالیاس!جا داره از همین تریبون بگم خرشانس!
  • دختر خوب
هه!منم براخودم دیروز ی چیز گلب گلبی خریدم!لوس حسرت ب جیگرم عمه بچه داداشمه!
:-)
تازه کادووگل هم بود،عه خب روز پرستار بود خب!
  • دختر خوب
من جا خوابم عوض شده،رسمن بدبخت شدید،رفت:-)
  • دختر خوب