میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۵۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

سوتعبیرشده!
برین اینجاasru.blogfa.com

بحج عفت درونم برخورد!4شنبه میام!بادست پر!برا نوشتن نامه:)
شایداصن مسابقه نباشه!
  • دختر خوب
به بادنجون گفتن شاهدت کیه،گفت تخمم!

_کف قابلمه ی فوتوچینیا بادنجون گذاشته بود،وای!
هی میدیدم داره حالم بد میشه ها!وای...عق!
  • دختر خوب
به جون خودم باس امشبو کلیداسرار کنن!دارم غلط اضافی میکنم خدا آره؟
فک میکنم بهم داره راه میره!:|
  • دختر خوب
چقدر آسمون پرستارست!
اون نارنجیه ستاره ی منه!:-)
  • دختر خوب
سلسله ی موی دوست،حلقه ی دام بلاست!

بعله...دمش گرم:-)
  • دختر خوب
آرزو میکنم آرزوی کسی نباشیدامید کسی باشید،آرزومیکنم هوای زندگی کسی بارونی نشه،آرزومیکنم هوای حداقل دونفره مهمون لحظه هاتون باشه!آرزومیکنم خوش باشید!ایشالا ب پیسی نخورید!ایشالا درداتون درمون شه،ایشالاخوب باشید،همه چیوبسپارین دست خودش!دوستون دارم
  • دختر خوب
قاصدک زیر این باران نمان،خیس میشی گوله میشی...
خیلی خوشمزه شدی دختر!نمک...گوله نمک...
میدونستی سیزده بدرجلو امشب لنگ میندازه پ...:-)
قاصدک وای وای این خبرازمن ببروای وای...
  • دختر خوب
آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد،مونوپاد و گوشی توپ تواند ب من مسکین داد؟

بذا ی آرزو درست درمون بکنم چیه این
  • دختر خوب
بال پروانه تاتوشده بر باسن یار،عریان شومقابل چشمان هیزمن،تصویررقص سوتینت روی بندرخت،برهنه شو زنمان کن!
این شعراروجلورهبرمیخونیدک میگید؟
آدم شعربخونه یالب گازبگیره،گفتندحافظ مسلمون نیس شماچیچیدپس؟بی معنیا!
ایناشعرن یاچیزاشعر!دهه...
  • دختر خوب
"د لامصب میخوامت!"
کاملن واضح و مبرهن است ک حسادت میکنم چون یکیم نیست بهمون بگه د لامصب...
د آخه لامصب...
:|
لامصب...
  • دختر خوب