میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۶۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

نظراتتان را خواندم....!

تاییدشان میکنم به زودی....!

  • دختر خوب
حس میکنم از صبح تاحالا دوروز گذشته!
فردا تازه 3شنبس،3شنبه!:-(
-گل کاغذیمون وتو نشه صلبات!
-جوش اینجا جوش اونجا جوش بدجا!
-کاش ثمره ی پیشنهادم بهم برسه!:-)ی خوش رنگ و لعابش!
  • دختر خوب
دلم سرخ کردنی میخواد،میگه اصن تو منو سرمادادی با همین سرخ کردنیاد!
گونی گونی چرک خشک کن میریزه بالا،خوبم نمیشه!1ماه شد خو،دلم پیتزا!
:'-(
  • دختر خوب
رسیدم زورخونه بهرام،ی لیوان برق زد،کنارلیوان استیل توی کیف میخندید،دم حسینیه،اشک بود،عزا بود،نرفتم...نرفتم!حتا ندیدم مرحوم کی بود،ی لنگه پا 28دقیقه وایستادم!

من لیوان نمیخواستم،آجیل مشکل گشا میخواستم!

اوضاع را تغییر خواهم داد!
  • دختر خوب
گل سفید دادن،:-)اون موقع ک قلمه زدم گل خشک صورتی داشتن،مامی میگه اصن اینا قرمز بودن!:-D
نتیجه ب این ک من امروز خارسویی داشتم با مقنعه ی بنفش!
یعنی چجوری میشه شمعدونی قرمز گل سفید بده؟
  • دختر خوب
آخرین میانترم کارشناسی رو میدم:(
-یاد امروز سالهای پیش...:)
-راضی عشق منه!:)
-یعنی میشه بشه؟:)
-شالم برامام"شب چله ای"میاوردن:D
-بحق امشب این پسرا زن بگیرن،راحت شیم!
-درس دارم،درس،وای!
  • دختر خوب
خواستگار امروزمم جور شد،4روز متوالی!
  • دختر خوب
ترس 'نداشتن'
ترس 'از دست دادن'.
  • دختر خوب
خواب در چشم ترم میشکند...:-(

-داغانم...
  • دختر خوب
ساعت ب ساعت امروزم را با گذاشتنم در آمپاس تلف کردند!
:-(
  • دختر خوب