میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۷۷ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

دقیقن همان زمانی که خوابم نمیبردو گوشی در حال شارژ هم دستم،مرا طوفان فکری برد اندر سرسرایی...
  • دختر خوب
این درد دل را کجای دلم بگذارم...
  • دختر خوب
ک نصفه شبی سوال هدیه های آسمان سال ششم رو بارگذاری میکنه!:)
خب کشته مردشم چرا میزنی؟
+پشه هم نداریم امشب!:(
  • دختر خوب
من قبل خوابم قد چند صد سال عبادت،فکر میکنم،فکرا به جایی نمیرسن،عبادت اگه بود شاید...
  • دختر خوب
داشتم حساب میکردم صفر ک تمام شود، 00:00 شد!
آذر ک هیچ ولی اگر دی تمام شود...:-(
  • دختر خوب
ولی مگر میشود به حرفهای امروز آن واسط خیر فکر نکرد...اندیشه ی مارکس به جهنم،اندیشه ی آنها چیست؟!رهایم کنید!:-(
  • دختر خوب
دست ما گیر،گفت پایم رها کنید تا بگیرم...
  • دختر خوب
به چه دستپختی!!!
فک کردم غر میزنن،اما دوست داشتن!:)
  • دختر خوب
دنبال چی میگردی؟عشق تو روبروته!!خخخ!عنوان رو بخون باز!
جونم براتون بگه بذا بخوریم،فکر کنم باید بیارم باهم بخوریم!!!
اندکی بعد برمیگردم!
  • دختر خوب
خیلی کاجی...
خیلی...
-دیشبم2تاکاج2 و 6ساله دیدم:-(
  • دختر خوب