میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

میگه :

یکی ست ترک و تازی در این معامله حافظ...

حدیث عشق بیان کن ،بدان زمان که تو دانی...


هر وبی خواننده های خودشو پیدا میکنه!کسی رو اجبار نمیکنم برای امدن!

پس...شروع میکنم...

برتابریم...

  • دختر خوب

شیخ را گفتند این نابسامانی  از کجا به شما رسید؟

شیخ گفت ترک بلاد خویش کردمی و به آمال رخت بربستم و راهی شدم تا با  مردمان دیگر عجین شوم!چندی گذشت و مقصدی نیافتم و توبه کردم و قصد وطن کردم و بازگشتم!رنگ و روغنی کردمو زی از سر گرفتم ! از کدخدا و  جفایش به مردم مکدر شدم و دم برنیاوردم تا باز  ستم پیشه کرد...

بلاد بلاگفا را سروری درست درمان نبودی و مطالبم به فنا دادندی...هر چند مواهب بسیاری داشتی!

از بلاگ اسکای و پرشین بلاگ و دیگر  مواطین  هر یک توشه ای برچیدم و خود را به بلاگ رساندم

و سراغ خانه ی کدخدایش گرفتم،امید که آبش به تنم بسازد و از کیسه اش چرک ام درآیدو  شوخ از سر باز کنم و با خیالی اسوده عمری اینجا بسایم!

و سرور ما به سرور اینجاست!همانا دو سرور به از یک سرور!

در این بی امکاناتی سر و سور ی از جانب من شما را نیست!

و دوستان گزیده و همرهان  مورد اطمینان را در این سرا  سرایی است!

و به زودی کوچ کرده و ییلاق قشلاق میکنم !

ببخشید و ببخشایید بر من!

 

و شاعر میفرماید : پستم را سرسری مَیخوان ای  اوستاد پست خوانی

که من در بلاگفای خودمون سری داشتم او سامانی...

 

 

 

  • دختر خوب