میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۱۲۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

شکرت ربی!
بابت آرامش امشب!


خدایا از الان لحظه لحظشو قرین رحمتت کن!:-)
خدایا این حس رو تو دل دوستدارانت بنداز!:-)
  • دختر خوب
شراب تلخ میخواهم ک مرد افکن بود زورش...

-حافظم فهمید چمه همین اول کاری نسخه پیچید!
  • دختر خوب
6/6
6/9
9/6
9/9
این روزا از96برام قشنگ و مهمن!دعام کنین!:-)
ایشالا مثه خروس باغیرت و سحرخیز باشیم!
  • دختر خوب
کاشکی آخر این سوز بهاری باشد...
-خدایا سپاس!:|
  • دختر خوب
بچه ک نیستن،گودزیلان!
خاکبرسرا...اه،اه،اه!
  • دختر خوب
دوست داری سانتافه ات چ رنگی باشه؟!
-کوفتی باشه!
  • دختر خوب
ی پاکت نقل بی قابلیت نیاوردن!
:|
فقط توقع دارن!
-ازکفش سایز کوچک نباس انتظار بزرگ شدن و اندازه پا شدن داشت،والا بوخودا!
فیل هوا کردن انگار!
  • دختر خوب
مگه اینطوری نیست ک هر6ساعت ازهرته سالوجمع میکنن و4سال یبارمیکنن تو ی روز؟ها!
خب پس این13ساعت بین30اسفند تا سال تحویل چیه؟!

-2ساعته خوابم میومدا،حالا نمدونم چرا نمیاد...اصن میاد نمیبره!
  • دختر خوب
از همان لحظه ک چشمم بتو افتاد، دلم،مثل بازار شب عید پر از تاب و تب است...!
-1ماه قبل!
  • دختر خوب
میگه ها چقد چیز خوشمزه بلدی درست کنی،زن شدی دیگه!خوب امتحاند کردم!:-D
-ی صحبتاییم پیرامون مامان شدن کرد باهام!:-D
-شغل آزاد دم عیدخراست!
-وزوز پشه میگوشیم امشو!
  • دختر خوب