میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

۱۳۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیروحرکت ناشیانه ی دوستان،ازفرداب مدت1ماه میتونین درموردم نظربدین،سوال بپرسین،فحش بدین،نصیحت کنین،هرچی اصن!
+کامنت ناشناس!
  • دختر خوب
لوله آفتابه هم حتا به چشم خواهری،دیدن نداره!خاکبرسرش،بی شرف!


#درز کاشی!
  • دختر خوب
افکارمو شمرده!
بیانمو درست!
مهربونی و خشممو بجا!
دیدمو وسیع!
دوستا و دشمنارو زیاد!
و دستمو بگیرو بده!:-)
  • دختر خوب
تنگ شب و روزایی ک تو اتاقم بودم...گلدون،میز،بلندگو،کتاب،بالشت،بازی،تخت،هندزفری،رادیو،چتا،سایتا،بچه ها،وبلاگا،خوشگل کنا،ماهیا،جالباسیا اوف...من،خودم،کودک درونم،آرزوهام،پروانه ها،نقاشیها...
پشه حتا!:-)

امسال اتاقم بودو نبود!96هست و هستم!آبادش میکنم!:-)
  • دختر خوب
بزن ببینم،خندش گرفت،درحین پشت کردن بهم فحش داد،خخخ!


اینگد مسواک بزنیم ما!
  • دختر خوب
حالا همه ام میخوان با ما برن استخر!
آخه بلیط مفتی دارم،خخخ!
تازه با همم نیمیان ک کا!
حیفی ای بیلیطا...
فعلن ک چیزس،هرهرهر!
حال اص کاش شنا بلد بودن!:-D
+پسر ک باشی از8دولت آزادی!یعنی چیز میشن،آب،اه،نرم هان؟؟!

-آدم رفیقاشو همیجوری میشناسدو!
  • دختر خوب
مرا هر ک دید تو را نفرین کرد!
صدا میاد؟!
  • دختر خوب
نظر ب لوله ی آفتابه از ماه خوشتر است!

مگه شوخیم دارم من؟؟!
  • دختر خوب
از آسمون ما چس فیل(چسترفیلد) و برنجک میباره!
:-)
  • دختر خوب
شما اسم 3نوع سیگار بلد باشی دیفالت فیلسوفی اصن!
  • دختر خوب