میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

تاس طوسی سابق!

میرسد قاصدکی...

با زمین خاکیای بلاگفا شروع کردم!
تو بلاگ تموم!

۱۳۰ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

پیروحرکت ناشیانه ی دوستان،ازفرداب مدت1ماه میتونین درموردم نظربدین،سوال بپرسین،فحش بدین،نصیحت کنین،هرچی اصن!
+کامنت ناشناس!
  • دختر خوب
لوله آفتابه هم حتا به چشم خواهری،دیدن نداره!خاکبرسرش،بی شرف!


#درز کاشی!
  • دختر خوب
افکارمو شمرده!
بیانمو درست!
مهربونی و خشممو بجا!
دیدمو وسیع!
دوستا و دشمنارو زیاد!
و دستمو بگیرو بده!:-)
  • دختر خوب
تنگ شب و روزایی ک تو اتاقم بودم...گلدون،میز،بلندگو،کتاب،بالشت،بازی،تخت،هندزفری،رادیو،چتا،سایتا،بچه ها،وبلاگا،خوشگل کنا،ماهیا،جالباسیا اوف...من،خودم،کودک درونم،آرزوهام،پروانه ها،نقاشیها...
پشه حتا!:-)

امسال اتاقم بودو نبود!96هست و هستم!آبادش میکنم!:-)
  • دختر خوب
بزن ببینم،خندش گرفت،درحین پشت کردن بهم فحش داد،خخخ!


اینگد مسواک بزنیم ما!
  • دختر خوب
حالا همه ام میخوان با ما برن استخر!
آخه بلیط مفتی دارم،خخخ!
تازه با همم نیمیان ک کا!
حیفی ای بیلیطا...
فعلن ک چیزس،هرهرهر!
حال اص کاش شنا بلد بودن!:-D
+پسر ک باشی از8دولت آزادی!یعنی چیز میشن،آب،اه،نرم هان؟؟!

-آدم رفیقاشو همیجوری میشناسدو!
  • دختر خوب
مرا هر ک دید تو را نفرین کرد!
صدا میاد؟!
  • دختر خوب
نظر ب لوله ی آفتابه از ماه خوشتر است!

مگه شوخیم دارم من؟؟!
  • دختر خوب
از آسمون ما چس فیل(چسترفیلد) و برنجک میباره!
:-)
  • دختر خوب
شما اسم 3نوع سیگار بلد باشی دیفالت فیلسوفی اصن!
  • دختر خوب